נייר עמדה: המצב בשטח עם כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות

נייר עמדה: המצב בשטח עם כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות

כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות על רקע משבר הקורונה המיטה אסון על עובדות המין. חלה עליה באלימות כלפיהן והחמרה במצבן החומרי והנפשי. התכנית הממשלתית אינה נותנת כל מענה לצרכי עובדות המין ובראשם פרנסה, קורת גג וביטחון אישי. לא נעשו צעדים לקידום תעסוקה חילופית, ולא סביר שפגיעה בעובדות המין עצמן מתיישבת עם כוונת המחוקק. ארגמן ואירגונים אזרחיים נוספים ממליצים להמנע מאכיפת החוק, למחוק לעובדות מין אישומים פליליים, לתקצב סיוע ולהנגיש את המענים הקיימים.