נייר עמדה: מחיקת רישומים משטרתיים

נייר עמדה: מחיקת רישומים משטרתיים

מכתב לכב' שר לבטחון פנים עמר בר לב, המשנה לסנגוריה הציבורית הראשית ד"ר חגית לרנאו, וראש אח"ם במשטרת ישראל ניצב יגאל בן שלום. ארגמן ואירגונים נוספים מסבירים כי רישומים שכיחים בקרב עובדות מין הם תוצאה של סטיגמטיזציה שלהן כעברייניות שמובילה לשיטור יתר. התוצאה היא צמצום דרסטי של אפשרויות התעסוקה שלהן, חסם בפני האפשרות של עובדות מין לפנות לרשויות כאשר הן נופלות קורבן לעבירות, ולכן חשיפה שלהן לאלימות. האירגונים ממליצים ליצור מסלול למחיקת רישומים משטרתיים.