נייר עמדה: מעני רווחה ודיור לעובדות מין ושורדות זנות

נייר עמדה: מעני רווחה ודיור לעובדות מין ושורדות זנות

אלפי א.נשים בישראל מתפרנסות מעבודת מין, ומשבר הקורונה החמיר את המצוקה הכלכלית של מי שתלויות בפרנסה זו. חוק איסור צריכת זנות נכנס לתוקף בלי לתת מענה לצרכי הקיום של מרבית עובדות המין ושורדות הזנות. ארגמן ואירגונים נוספים ממליצים להנגיש קיצבאות וסיוע בדיור, להקים מערך סיוע לעובדות מין נפגעות אלימות, ליידע עובדות מין על זכויותיהן ולשתף אירגוני גראסרוטס של הקהילות, כגון ארגמן וטרנסיות ישראל, במערכי הסיוע