נייר עמדה: מעקב בנוגע לחוק איסור צריכת זנות

נייר עמדה: מעקב בנוגע לחוק איסור צריכת זנות

במכתב לכבוד ועדת חוקה, חוק ומשפט, ארגמן ואירגונים נוספים דורשים לתקן את חוק איסור צריכת זנות התשע"ט-2019 ולדחות את מועד כניסתו לתוקף משלל רב של סיבות: התכנית הממשלתית מתעלמת מצרכיהן של עובדות המין ואיננה דואגת לרווחתן; משבר הקורונה העמיק את המצוקה הכלכלית של השכבות החלשות ואפסו הסיכויים למצוא פרנסה חלופית; הזכאיות לסיוע אינן מוכרות לרווחה מה עוד שמערכת הרווחה נמצאת על סף קריסה; היחסים בין עובדות המין למשטרה הם עכורים וקיימת אלימות משטרתית נגדן. האירגונים מפרטים את המלצותיהם לוועדה.