Rocky

נייר עמדה: יישום חוק איסור צריכת זנות ומענים לעובדות מין ושורדות זנות

בתאריך 21 במרץ 2022 השתתפנו בישיבה של הצוות הבינמשרדי ליישום תוכנית הממשלה למיגור הזנות בראשות עו״ד דינה דומיניץ ממשרד המשפטים. לקראת הישיבה הגשנו נייר עמדה מפורט על המענים שאין, על התעמרות המשטרה ועל מה אנחנו צריכות באמת: הפסקת אכיפה והנגשת זכויות, הפסקת ההשפלות בועדות בטל״א, מחיקת רישומים במשטרה, יישום תוכניות תעסוקה אמיתיות בפרט לאמהות ונשים טרנסיות, ומאבק למיגור העוני. הנייר עמדה נכתב בשיתוף עם טרנסיות ישראל, מעברים, המכללה, תנועת אחותי ואישה לאישה.

קרא עוד »