דוחות וניירות עמדה

נייר עמדה: יישום חוק איסור צריכת זנות ומענים לעובדות מין ושורדות זנות

בתאריך 21 במרץ 2022 השתתפנו בישיבה של הצוות הבינמשרדי ליישום תוכנית הממשלה למיגור הזנות בראשות עו״ד דינה דומיניץ ממשרד המשפטים. לקראת הישיבה הגשנו נייר עמדה מפורט על המענים שאין, על התעמרות המשטרה ועל מה אנחנו צריכות באמת: הפסקת אכיפה והנגשת זכויות, הפסקת ההשפלות בועדות בטל״א, מחיקת רישומים במשטרה, יישום תוכניות תעסוקה אמיתיות בפרט לאמהות ונשים טרנסיות, ומאבק למיגור העוני. הנייר עמדה נכתב בשיתוף עם טרנסיות ישראל, מעברים, המכללה, תנועת אחותי ואישה לאישה.

קרא עוד »

נייר עמדה: מחיקת רישומים משטרתיים

מכתב לכב' שר לבטחון פנים עמר בר לב, המשנה לסנגוריה הציבורית הראשית ד"ר חגית לרנאו, וראש אח"ם במשטרת ישראל ניצב יגאל בן שלום.
ארגמן ואירגונים נוספים מסבירים כי רישומים שכיחים בקרב עובדות מין הם תוצאה של סטיגמטיזציה שלהן כעברייניות שמובילה לשיטור יתר. התוצאה היא צמצום דרסטי של אפשרויות התעסוקה שלהן, חסם בפני האפשרות של עובדות מין לפנות לרשויות כאשר הן נופלות קורבן לעבירות, ולכן חשיפה שלהן לאלימות. האירגונים ממליצים ליצור מסלול למחיקת רישומים משטרתיים.

קרא עוד »

נייר עמדה: מעני רווחה ודיור לעובדות מין ושורדות זנות

אלפי א.נשים בישראל מתפרנסות מעבודת מין, ומשבר הקורונה החמיר את המצוקה הכלכלית של מי שתלויות בפרנסה זו. חוק איסור צריכת זנות נכנס לתוקף בלי לתת מענה לצרכי הקיום של מרבית עובדות המין ושורדות הזנות.
ארגמן ואירגונים נוספים ממליצים להנגיש קיצבאות וסיוע בדיור, להקים מערך סיוע לעובדות מין נפגעות אלימות, ליידע עובדות מין על זכויותיהן ולשתף אירגוני גראסרוטס של הקהילות, כגון ארגמן וטרנסיות ישראל, במערכי הסיוע

קרא עוד »

דו"ח ונייר עמדה: "זכויות, לא הצלה!" – בנושא מועדוני החשפנות

דו"ח ונייר עמדה נרחב שבו ארגמן ואיגוד החשפניות מתארים את ההשלכות בשטח של סגירת מועדוני החשפנות, סוקרים את מאבק החשפניות ומאגדים עדויות. הדרישה היא חד משמעית: לפתוח מחדש את מועדוני החשפנות, להפסיק לכפות על החשפניות מדיניות דכאנית באצטלה של "הצלה", ולערב את החשפניות בקבלת ההחלטות המשפיעות על גורלן.

קרא עוד »

נייר עמדה: המצב בשטח עם כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות

כניסתו לתוקף של חוק איסור צריכת זנות על רקע משבר הקורונה המיטה אסון על עובדות המין. חלה עליה באלימות כלפיהן והחמרה במצבן החומרי והנפשי. התכנית הממשלתית אינה נותנת כל מענה לצרכי עובדות המין ובראשם פרנסה, קורת גג וביטחון אישי. לא נעשו צעדים לקידום תעסוקה חילופית, ולא סביר שפגיעה בעובדות המין עצמן מתיישבת עם כוונת המחוקק. ארגמן ואירגונים אזרחיים נוספים ממליצים להמנע מאכיפת החוק, למחוק לעובדות מין אישומים פליליים, לתקצב סיוע ולהנגיש את המענים הקיימים.

קרא עוד »

נייר עמדה: מעקב בנוגע לחוק איסור צריכת זנות

במכתב לכבוד ועדת חוקה, חוק ומשפט, ארגמן ואירגונים נוספים דורשים לתקן את חוק איסור צריכת זנות התשע"ט-2019 ולדחות את מועד כניסתו לתוקף משלל רב של סיבות: התכנית הממשלתית מתעלמת מצרכיהן של עובדות המין ואיננה דואגת לרווחתן; משבר הקורונה העמיק את המצוקה הכלכלית של השכבות החלשות ואפסו הסיכויים למצוא פרנסה חלופית; הזכאיות לסיוע אינן מוכרות לרווחה מה עוד שמערכת הרווחה נמצאת על סף קריסה; היחסים בין עובדות המין למשטרה הם עכורים וקיימת אלימות משטרתית נגדן. האירגונים מפרטים את המלצותיהם לוועדה.

קרא עוד »