שאלות ותשובות:

 

מי אנחנו?
ארגמן הינו ארגון שהוקם על ידי עובדות.י מין עבור עובדות.י מין. מטרת הארגון הינה לפעול למען הגנה על זכויות עובדות ועובדי המין בישראל ולשיפורן, וכן להיאבק במגמות, תהליכים וצעדים כלכליים וחברתיים המבקשים לפגוע בזכויותיהם של עובדות ועובדי המין ובתנאי עבודתם. סמל המטריה האדומה הוא סמלו העולמי של מאבק עובדות.י המין על זכויותיהן.ם.

מי יכול.ה להיות חבר.ה בארגמן?
לעמותה יכול.ה להצטרף כל עובד.ת בתעשיית המין וכן כל מי שתומך.ת בזכויות האדם של עובדות בתעשיית המין ובהכרה בעבודה זו כעבודה לכל דבר ועניין. למעשה, כל מי שמסכימ.ה למטרות העמותה כפי שהוגדרו בתקנון מוזמן.ת להצטרף אלינו!
העמותה לא נועדה לבעלי עסקים בתעשיית המין (אתם חברינו וחברותינו, אבל העמותה הזו היא בשבילנו! נודה לכם את תתמכו בנו בדרכים אחרות ולא כחברי.ות עמותה.

מה המשמעות של חברות בארגמן?
על ידי הצטרפות לארגמן את.ה תומכת במאבק לקידום זכויות עובדות.י מין, מסייע.ת לנו לשפר את הייצוג של ארגמן את העובדות.ים בתעשיית המין, ומחזק.ת את מעמדנו כגוף מרכזי בעיצוב ובקביעת מדיניות שנוגעת לחייהם.ן של עובדות.י מין. הניסיון שלך כעובד.ת מין ישפיע ויסייע לנו לעצב את עמדות הארגון ולייצג את האינטרסים של עובדות.י מין בצורה מדוייקת ונכונה. המעורבות שלך בארגמן תעמיק את ההבנה שלנו את הנושאים שמשפיעים על חייהן של עובדות.י מין ושל הקהילות אליהן הם.ן משתייכים.ות.

מה הן זכויותי כחבר.ת ארגמן?  
כחברת ארגמן את.ה זכאי.ת להצביע באסיפה הכללית של העמותה ובכך לעצב את מטרותיה ופועלה של העמותה, וכן להעמיד את עצמך לבחירה לגופי העמותה בהתאם לקבוע בתקנון העמותה.

כמה עולה החברות בארגמן?
אנו איננו גובות כסף על ההצטרפות לארגמן עם זאת אנו ממליצות על תשלום סמלי בעת ההצטרפות. נשמח גם אם תשקול.י לשלם דמי חבר גבוהים יותר בהתאם ליכולתך הכלכלית. ראי אפשרויות תרומה בטופס ההצטרפות.

פרטיות מעל הכל!
חוק העמותות דורש שם מלא, מס' תעודת זהות וכתובת לצורך רישום לעמותה. כעמותה רשומה אנו מחוייבות להעביר מידע זה על פי דרישה לרשם העמותות וכן להעמידו לעיון חברים אחרים בעמותה. אנחנו יודעות כמה פרטיות חשובה לעובדות.י מין ולכן מבטיחות לא לעשות כל שימוש אחר במידע שחלקת איתנו, לא להעבירו לידי אף גורם נוסף ולהגן על פרטיותך.