Jerusalem Post: איגוד החשפניות עותר לבג"צ – לאפ דאנס זה לא חשפנות

Jerusalem Post: איגוד החשפניות עותר לבג"צ – לאפ דאנס זה לא חשפנות

עתירה ע"י איגוד החשפניות, המאגד קבוצת נשים העוסקות בחשפנות בישראל, מנסה לשנות החלטה הקובעת כי לאפ דאנס הינו מעשה זנות.