טופס בקשת הצטרפות לחברות בעמותת ארגמן

ארגמן מכבדת את פרטיותך. את המידע המסומן בכוכבית אנו מחויבות לאסוף על פי חוק העמותות – אך לא ייעשה בו כל שימוש אחר. יתר המידע בטופס הרישום נשמר אצל ארגמן בחשאיות מוחלטת. נשמח למילוי יתר השדות אך אין שום הכרח לעשות כן. 

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לכתובת: [email protected]

טופס רישום חבר.ה חדש.ה

"עמותת ארגמן – ארגון א.נשים בתעשיית המין"
מס. עמותה 580690808

[email protected]